menu
Dolazak kralja Edwarda VIII u Dalmaciju
dijapozitivi na staklu (50 dijapozitiva)
autor
1930. - 1939.
dimenzije
84 x 84 mm