menu
Dopis Talijanskog futurističkog pokreta
autor
1927.