menu
Jaroslav Seifert, Samá láska
naslovnicu dizajnirao Otakar Mrkvička
1923.
dimenzije
195 x 140 mm