menu
Karel Konrád - Rinaldino
naslovnicu dizajnirali K. Teige i O. Mrkvička
1927.
dimenzije
200 x 142 mm