menu
Kopnjenje snijega i topljenje leda u Jugoslaviji
serigrafija
1969.
dimenzije
297 x 420 mm