menu
Lipanjska gibanja
dokumentarni c/b film, 35 mm, trajanje: 11 min, produkcija “Neoplanta”, Novi Sad
1969.