menu
Ljuba Jocić, zvani – Ljuba Čudo – hrani Dada mašinu
kolaž
1937.
dimenzije
247 x 218 mm