menu
Manifest futurističkih slikara
publikacija
autor
1910.