menu
Marko Ristić, Kakve su pobude i kakvi uspesi školske filozofije
letak za knjigu
1932.
dimenzije
172 x 117 mm