menu
Naplavina
pijesak, sikativ, koštano tutkalo, more
1960.
dimenzije
925 x 925 mm