menu
Nezval Vítězslav, Nápisy na hroby
naslvnicu dizajnirao Otakar Mrkvička
1927.