menu
Poezija za svaki dan
tekst pisaćom mašinom na papiru
1968.
dimenzije
294 x 210 mm