menu
Predložak za knjigu Oskara Daviča
tuš, kolaž
1968.
dimenzije
181 x 350 mm