menu
Prije doručka
tuš, tempera na papiru
1937.
dimenzije
290 x 231 mm