menu
Sada F.M.Fuis
dijapozitivi na staklu (50 dijapozitiva)
autor
1930. - 1939.
dimenzije
84 x 84 mm