menu
Slovo a odtipkano je u februaru 1971,slovo b odtipkano je u januaru 1971., slovo c odtipkano je u decembru 1970.
otisak pisaćeg stroja na papiru
1971.
dimenzije
297 x 210 mm