menu
Špaga, bilje i cvetovi na staklenoj ploči
c/b foto
autor
1943.
dimenzije
407 x 294 mm