menu
Umjetnost buke: futuristički manifest
publikacija
autor
1913.