menu
Varijacije teksta
flomaster na papiru
1967. - 1968.
dimenzije
294 x 210 mm