menu
Vlado Martek, Prvo i drugo zasjedanje AVNOJ-a
knjiga objekt
1973.
dimenzije
256 x 180 mm