menu
Vlado Martek, Živjela Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
intervencija na plakatu, c/b foto
1973.
dimenzije
110 x 705 mm