menu
Akcija srce-predmet
1970.
dimenzije & količina
255 x 203 mm / 4 kom.
tehnika
fotografija u boji