menu
Kiparstvo u mediju fotografije (Procesualno i analitičko kiparstvo - kiparstvo - tekst - ambijent)
autor
1979.
količina
mm / 8 kom.
tehnika
c/b fotografija