menu
Bez naziva
1971.
dimenzije
1520 x 1900 mm

boja na platnu