menu
Crno crnje od crnoga
1985.
tehnika
zvuk, film u boji

7'02''