menu
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979. - 1981.
dimenzije
296 x 210 mm
tehnika
kemijska olovka, papir