menu
Dopis članovima Gorgone
1968.
dimenzije
296 x 208 mm
tehnika
tiposkript, olovka, papir

[PRIJEPIS]
Poštovani Gospodine Predsjedniče
Dopustite da Vam se obratim pismom koje će u isti mah biti i obavijest i ispovijest. Ufam se iskreno da će Vaše veleumlje sagledati – ne velelepnost ove moje jadne pisarije – nego značajnost i velikost motiva koji pokreću pisca ovih redakah. Nemam, Gospodine, nikakvu namjeru da nagovaram niti da odvraćam bilo koga pa ni Vas, od dosadašnjega načina mišljenja i djelanja. Medjutim, ističem, stvar je veoma važna i valjat će da se stavi u duhovni red jedne od narednih sjednicah našega Veleučenoga Društva. Stoga i upućujem prvi svoj glas o stvari upravo Vama i to sa svrhom da istu promotrite ocijenite i svoju odluku donesete o njezinoj potonjoj sudbini.
Prvi se dio, to jest obaviest, odnosi na stanje Društva i na analysu dijelom sjegurnih, a dijelom tek možebitnih 
razlogah za postojeće stanje. Nema nikakve dvojbe o tome da se Društvo nalazi usred srijede procesa mijenah, kojima neće izmjeniti tek praktični tok života organizacije nego će – kako se čini — promijeniti i sastav, pa čak i cjelokupnu sudbinu i opstanak njezin. – Ogledaju se dotične činjenice i predpostavke u sliedećem:
- uza sva nastojanja da se veći dio djelatnosti Drušva prenese na Sjednice, pa se prema tome i poveća učestalost sastanaka i Plenuma, istih je sve manje i sve je više teškoćah u sazivanju Gospode Predsjednikah, koji su sve većma zauzeti svojim i uredarnim i poslovi.