menu
Gorgonski rječnik - erschlossenheit
1964.
dimenzije
300 x 214 mm
tehnika
tinta, papir

[PRIJEPIS]
ERSCHLOSSENHEIT
Čovjekov uvid u vlastitu egzistenciju (Erschlossenheit – M. Heidegger).
Čovjek zna da je rođen i da je predodređen za smrt. 
Sein zum Tode ("Biće za smrt") osnovna karakter. osobine.
Čovjek je svjestan da je njegov život rezultat slučajnosti i da je stalno izložen riziku da taj život izgubi, također igrom slučaja. Spoznaja, prema tome, da cijelim našim životom gospodari slučajnost dovelo je postanka pojma NEBIĆA koje okružuje ljudsku egzistenciju sa sviju strana ono je stalno prisutno izvan njega pa čak i u njemu. Iskustvo borbe s Nebićem jedno je od osnovnih vrela egzistencijalne mučnine.
Osnovne fenomenološke kordinate: temporalnost, prostornost kauzalnost i supstanca.
Mučnina i egzistencijalna krivica, po Kirkegaru nisu realna ni neurotična nego su naprosto vezana za strukturu ljudske egzistencije.