menu
Kiša
1975.
dimenzije
1290 x 1930 mm
pribadače na platnu