menu
Letak za "Koje su pobude i kakvi su uspesi školske filozofije" Marka Ristića
1932.
dimenzije
173 x 119 mm
tehnika
papir, tisak