menu
Letak za "Koje su pobude i kakvi su uspesi školske filozofije" Marka Ristića
1932.
dimenzije
172 x 117 mm
tehnika
tisak, papir