menu
Misaona samoća
1964.
dimenzije
299 x 211 mm
tehnika
tinta, kolaž, papir

[PRIJEPIS]
misaona samoća
Christo napušta romantičnu spekulaciju sa istrošenim materijalima, aspektima zastarjelih izloga. Njegove store frouts su sada nove, savršene. Galnarizirani metal, aluminijum bez najmanje ogrebotine. Jedna nenadomjestiva hladnoća silazi sa djela. Čitava izložba predstavlja isti stepen hladnoće u U jednom komadu postavljeno je dijagonalno sedam store frouts čiji od kojih je svaki prozor blokiran bijelom plahtom; ništa ne narušava atmosferu. U drugoj dvorani sedam vitrina, gotovo monohromnih prikazuju istu ledenu hladnoću. U istom prostoru upakirano drvo zauzima čitavu dužinu. U trećoj dvorani Christo izlaže projekte i skice. Evolucija Christoa je purifikacija; u početku djelo bijaše ekspresionističko; sada, trogika Christoa prevodi se hladnoćom i ledom. Preokupiranost ostaje ista: dvojnost između zaštite i gušenja.
Simor mi je jednom rekao da svako ozbiljno religiozno izučavanje mora da dovede do odučavanja od spoznaje razlika.
Jasni, određeni predmet, nezavisan i odvojen od svih drugih predmeta, u kojem ne možemo vidjeti ono što želimo, koji se ne može protumačiti ili prevesti, jedna slobodna stvar, beskorisna, nesvodiva, koja se ne može fotografirati, reproducirati, objasniti koja nije zabavna, nije za trgovinu umjetnina, nije za masu, neeksprespivna, ona nije ni svrha samoj sebi.
Y. Bonnefois
O. Hahn
P. Salinger
A. Reinhardt