menu
Misli za ožujak
1964.
dimenzije
295 x 208 mm
tehnika
papir, tiposkript

[PRIJEPIS] 
MISLI ZA OŽUJAK
Ada: Ne bi smio sjediti na hladnom kamenju, to nije 
 dobro u ožujku. Podigni se, da podmetnem svoj šal.
 Je li tako bolje?
Henry: Neusporedivo, neusporedivo. 
 Hoćeš li sjesti do mene?
Ada: Hoću. Ovako? Ili ti je draže ovako? Tebi je svejedno. 
 Pretpostavljam da je dosta hladno; nadam se da si 
 obukao donje rublje. Jesi li obukao donje rublje, 
 Henry?
Henry: To ti je bilo ovako: obukao sam ga i tad sam ga 
 svukao i tada sam ga opet obukao i tad sam ga 
 opet svukao i tad sam ga opet svobukao i tad — 
S.B. : THÉATRE