menu
Neizvedeni predložak za naslovnicu knjige Efekt na defektu Marijana Mikca
1923.
dimenzije
200 x 192 mm
tehnika
papir, kolaž, tuš