menu
Preobraženja
dizajn naslovnice Sava Šumanović
1920.
dimenzije
287 x 199 mm
tehnika
tisak, papir