menu
Veleučeni Gospodine Predsjedniče! (24. 11. 1864.)
1964.
dimenzije
296 x 209 mm
tehnika
tiposkript, tinta, papir

[PRIJEPIS]
Veleučeni Gospodine Predsjedniče!
U stalnoj i svestranoj potrazi za dokumentima, koji su ob universalnoj prisutnosti Gorgonskih principah svjedočiti moćni, a ta se potraga ponajbolje obavlja u intensivno aktivnoj ne-aktivnosti, Tajničtvo je našega uglednoga Družtva nedavno stupilo u posjed izprave osobite 
važnosti i značaja.
Uočiv znamenitost te izprave, Tajničtvo je reserviralo u ovdašnjoj podružnici Obće Banke posebni safe, pohranilo ju je tamo, a prije toga dalo je izraditi ograničeni broj fotografičkih kopijah izprave.
Ovome dopisu Tajničtvo je slobodno priložiti jednu kopiju gore spomenute izprave. Umoljava se Vaša Veleučenost da izpravu blagoizvoli proučiti i pripremiti se za 
disputaciju o njoj prilikom sliedeće sjednice 
Predsjedničtva Uprave Družtva.

U Zagrebu, dne 24. studenoga 1864.
Predstojnik kancelelarije:
[Potpis]