menu
Rasputinova Rusija
Aleksej Nikolajevič Tolstoj
1928.
dimenzije
192 x 125 mm
tehnika
knjiga