menu
Bez naziva
1973.
dimenzije & količina
185 x 283 mm / 5 kom.