menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
KORUNK
1926. - 1957.
zemlja
Mađarska
period
1915-1946

Korunk (naše doba na hrvatskom) mjesečni je kulturno-književno-znanstveni časopis na mađarskom jeziku. Osnovao ga je Laszlo Dienes u gradu Cluj-Napoca u Rumunjskoj  1926. godine. Objavljivanje časopisa podijeljeno je u tri faze - prva faza koja je trajala od 1926. do 1940., zatim od 1957. do 1989. i treća stranica koja počinje 1990. godine.

Dienes je u Rumunjsku došao kao politički emigrant s Györgyom Bölönijem 1919. godine. Pokrenuli su dnevne novine Bukaresti Hírlap u siječnju 1921. g. Bio je član uredništva, književni kritičar i novinar koji je pisao polemične i educirane tekstove.

Laszlo Dienes uredio je tri od petnaest svezaka prvog Korunka, a dva i pol s Gáborom Gaálom, koji je postao glavni urednik 1929. godine. Prvo izdanje objavljeno je u veljači 1926. godine kao "mjesečni ideološki glasnik". Publikaciju su podržali i drugi mađarski emigranti, poput Lajosa Hatvanyja.