menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
GRUPA KÔD
1970. - 1971.
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1968-1989

Grupa Kôd osnovana je 1970. g.  Članovi Grupe Kôd bili su Branko Andrić, Slavko Bogdanović, Ferenc Kiš-Novak, Janez Kocijančić, Miroslav Mandić, Mirko Radojičić, Slobodan Tišma i Peđa Vranešević. Grupu su inicirali Kocijančić, Radojičić i Tišma.

Grupa je postojala do 1971., a bliska su joj bile grupa (Ǝ, osnovana 1971., s kojom su i zajednički djelovali od 1971. do 1973. u Grupi (Ǝ-Kôd (Vladimir Kopicl, Mirko Radojičić, Čedo Drča, Ana Raković, Slobodan Tišma i Peđa Vranešević).

Djelovanje grupe može se podijeliti u dvije faze: rana faza (od osnivanja do kraja 1970.) koja je karakterizirana širinom rada, sintetičkim pristupom i težnjom prema autonomiji umjetnosti u odnosu na ideologiju, a njezino približavanje životu težnja da se umjetnost demokratizira i deinstitucionalizira. Radovi su se zato kretali od Fluxsusa i akcije do kazališta i filma, od siromašne umjetnosti do land arta i process arta, od poezije do konceptualne umjetnosti. […] Od kraja 1970. do prestanka rada grupe (svibanj 1971.) najveći dio radova spada u konceptualnu umjetnost, većinom jezičnog tipa.1

Članovi grupe bili su vezani uz novosadsku Tribinu mladih, kao jedno od najvažnijih mjesta okupljanja mlade neoavangardne umjetničke scene.

Zajedničke akcije uključuju: prostorna intervencija u Likovnim salonu Tribine mladih (9. travnja 1970.), akcija prema ideji Slobodana Tišme s podizanjem bakrene kocke na trgu pri Katoličkoj porti (18. travnja 1970.), fotografiranje neonske reklame Građevinskog poduzeća Estetika (18. travnja 1970.), nerealizirani projekt bojenja drveta u bijelo, performans-predstava Zglob prikazana na Tribini mladih 24. svibnja 1970., zatim TRI TRI prema ideji Miroslava Mandića (9. listopada 1970.).

Prva izložba Grupe Kôd na Tjeništu tijekom srpnja 1970. sastojala se od tri dijela, a nakon nje slijedi prekid u radu grupe.

S Goranom Trbuljakom surađuju u akciji Javni čas umetnosti - Dunavski kej Novi Sad (1970.). Krajem 1970. stvorili su nekoliko zajedničkih radova u obliku kvadrata podijeljenog na četiri dijela gdje je svaki od članova ispunjavao svoj kvadrat.


1 Mirko Radojičić, Aktivnost grupe Kôd, u: Nova umjetnička praksa 1966 - 1978 [katalog izložbe], Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1978., str. 36.