menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
KLAUS GROH
1936.
zemlja
Njemačka
period
1968-1989

Klaus Groh (1936., Nysa) njemački je umjetnik, glazbenik i autor, jedan od najistaknutijih članova mail art pokreta.

Klaus Groh studirao je umjetničku edukaciju i povijest umjetnosti na Sveučilištu Carl von Ossietzky u Oldenburgu. Vodio je Umjetnički centar Micro Hall i scenu kabarea Kleinkunstbühne Literaturium od 1971. do 2006., kao i organizaciju International Artists' Cooperation (IAC) od 1969. do 1990. godine. Uređivao je IAC publikaciju IAC-INFO, prethodnicu mail arta.

Groh je sastavio dvije važne publikacije u kojima su sudjelovali brojni umjetnici iz istočne Europe i bivše Jugoslavije - If I had a mind ... (Ich stelle mir vor ...): Conceptart, project art, 1971., i Aktuelle Kunst in Osteuropa – ČSSR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Ungarn, 1972. g. Publikacije sadrže doprinose preko pedeset umjetnika koji su uglavnom radili na poljima konceptualne umjetnosti. Prva je uključivala i zapadne i istočne umjetnike, dok se druga fokusirala na istočni blok i bivšu Jugoslaviju. Neki od uključenih umjetnika su Gabor Attalai, Imre Bak, Peter Bartoš, Slavko Bogdanović, Eugen Brikcius, Dalibor Chatrńy, Václav Cigler, Hugo Demartini, Braco Dimitrijević, Zbigniew Dłubak, Srečo Dragan, Grupa (Ǝ, Miklós Erdély, Stano Filko, Tibor Gáyor, Milan Grygar, György Jovánovics, Janez Kocijančić, JiřÍ Kocman, Grupa KôD, Stanislav Kolibal, Július Koller Gyula Konkoly, Jarosław Kozłowski, Andrzej Lachowicz, Natalia Lach-Lachowicz, Lászlo Lakner, Karel Malich, Milenko Matanović, Dóra Maurer, Alex Mlynárčik, Paul Neagu, Rudolf Němec, David Nez, Ladislav Novák, Lev Nussberg, Grupa OHO, Gyula Pauer, Attila Pálfalusi, Gérnecky, Marko Pogačnik, Bogdanka Poznanović, Andraž Šalamun, Rudolf Sikora, Jan Steklik, Petr Štembera, Tamás Szentjóby, Endre Tót, Goran Trbuljak i drugi.

On je bitna poveznica ne samo Istoka i Zapada u Europi, već je Groh povezao američke umjetnike mail arta s europskim. Aktivno je sudjelovao u projektima drugih umjetnika (poput Bogdanke Poznanović), a mnoge je i sam stvorio. Njegova umjetnička praksa, osim mail arta, uključuje  knjige umjetnika, kolaže, radove na papiru i druge oblike stvaranja.