menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
MARINA ABRAMOVIĆ
30. studeni 1946.
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1968-1989

(Beograd, 1946) Diplomirala na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Završila postdiplomski studij u klasi Krste Hegedušića u Zagrebu. Od 1971. do 1973. djeluje i izlaže u grupi umjetnika (E. Milivojević, N. Paripović, Z. Popović, R. Todosijević i G. Urkom). Od 1973. godine bavi se performansom. Svojim radom istražuje granice fizičkog i mentalnog. 1975. upoznaje Ulaya i započinje njihova suradnja, koja završava 1988. godine projektom The Great Wall Walk. 1997. nagrađena Zlatnim lavom na venecijanskom Biennalu za video instalaciju i performans Balkan Baroque. Bavi se videom, performansom, akcijama i body-artom. Živi u New Yorku gdje je 2005. godine održala prekretničku seriju reenactment performnasa 7 Easy Pieces / 7 lakih komada u Muzeju Guggenheim 2005. i retrospektivu The Artist Is Present / Umjetnica je prisutna u MoMA-i 2010. godine.