menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
SALMON MONNY DE BOULLY
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1915-1946

Jedan od pripadnika srpskoga nadrealističkog pokreta i potomak jedne od najimućnijih beogradskih obitelji,  pjesnik i izdavač, Monny de Bully, rođen je 1904. godine u Beogradu. Vrlo je rano proputovao gotovu čitavu Europu. U Berlinu je upoznao njemačku avangardnu književnost, a 1923. godine, uz objavljivanje pjesama u časopisima „Hipnos“ i „Venturaementes“ , u Beogradu izdaje i almanah „Crno na belo“ u kojemu su surađivali predstavnici srpske avangarde (D. Matić, B. Tokin, D. Aleksić, R. Drainac i drugi). Iste godine objavljuje i poemu Iksion. Nakon što ga je Dušan Matić upoznao s vrijednostima francuskog nadrealizma, Monny de Bully,  1925. godine,  boraveći u Parizu, upoznaje  Bretona, Eluarda i druge članove nadrealističke grupe, kojima je predstavio beogradski almanah „Crno na belo“.


  Tada je objavio i  prijevod romana u slikama Vampir i autorski Nadrealistički tekst u nadrealističkom časopisu „La Révolution surréaliste“, koji, uz Ristićev Primer spada u prve srpske tekstove automatskog pisanja. Zajedno s Dušanom Matićem potpisao je  deklaraciju francuskih nadrealista „La révolution dabord et toujours", koju su potpisali i Artaud, Ernst, Aragon, Breton i drugi. Deklaracija je bila izraz Aragonovog i Bretonovog stava po kome je „prava umjetnost tijesno povezana s revolucionarnom društvenom aktivnošću. Ona, kao i ova poslednja, teži razaranju i uništenju kapitalističkog društva". Godinu dana kasnije, inspiriran revolucionarnim duhom nadrealizma, koji pokušava prenijeti u Beograd gdje zajedno sa Ratkom Ristićem izdaje časopis „Večnost“ (ukupno objavljeno pet brojeva), u kojima tiska kratke tekstove i basne, koji su primjeri automatskoga nadrealističkog prenošenja toka misli. Objavljuje je knjigu Krilato zlato, te zajedno s R. Draincem objavljuje Dve avanturističke poeme i Iskrcavanje na Javi.


  Godine 1927. izlazi Antena smrti, njegova zadnja knjiga na srpskom jeziku, te zbirka poezije Leviatan, koju objavljuje zajedno sa R. Ratkovićem . Godinu dana kasnije, 1928. godine. odlazi u Pariz na postdiplomski studije prava. Godine 1929. u Parizu pokreće časopis „Discontinuite“, no izašao je samo jedan broj.  Bio je jedan od članova pariške grupe Le Grand Jeu (Velika igra). Objavljivao je poeziju u časopisima „Le Grand Jeu“,  „Variétés“, „Cahiers de la Étoile“.  Umro je 1968. u  Parizu u taksiju, a iste je godine u Beogradu objavljena njegova knjiga pjesama i uspomena Zlatne bube. U Parizu je  1991. posthumno  objavljena knjiga Monny de Boully, Au–delà de la mémoire, Poèmes, textes, critique, correspondance.

 Monny da Boully rođen je u Beogradu 1904.godine, a umro u  Parizu, 1968. godine.