menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
VILKO GECAN
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1915-1946

(Kuželj kraj Broda na Kupi, 1894 – Zagreb, 1973) Slikati je počeo u gimnaziji (1910). 1913. dolazi u Zagreb i pohađa privatnu slikarsku školu T. Krizmana. Iste godine odlazi na Akademiju u München i istodobno polazi Heymannovu privatnu slikarsku školu. 1919-1924. živi u Zagrebu, Pragu i Berlinu, 1924-1932. u SAD-u (New York, Chicago), osim 1928. koju provodi u Parizu. Od 1932. do smrti živio je u Zagrebu. Bavio se slikarstvom, grafikom, ilustracijom i karikaturom. Surađivao je sa Zenitom.