menu
Utjecaj Francia Zagoričnika na Vladu Marteka

U povodu Novih tendencija[1] 1969. godine izašao je zbornik „Bit International[2] 69“. Tada je Martek prvi put vidio  Zagoričnikove vizualne pjesme. Iako je sâm krenuo u smjeru konkretne, a ne vizualne poezije, za Marteka je avangardna  Zagoričnikova poezija,  zbirka Ništa i  tipo-poezija značila „razbijanje okoštalih granica” tog medija, „portal kroz koji je ušao u svoju avanturu dekonstrukcije i demontaže”.

Dugi niz godina Zagoričnik je izdavao publikaciju „West-East”[3] u kojoj je Martek sudjelovao svojom pretpoezijom i elementarnim procesima u poeziji. To su bili radovi na A4 formatu s apliciranim  gumicama, olovkama, itd.. Također, Zagoričnik je prvi objavio Martekovu knjigu klasične poezije Imajte me, i to u 120 primjeraka kao „tamizdat”, odnosno objavljen tamo – u Sloveniji, na hrvatskom jeziku.  S obzirom da je „Zagoričnik  bio veliki organizator i da je surađivao sa svima”, knjiga je, unatoč maloj nakladi,  bila distribuirana na sva značajna mjesta u  bivšoj Jugoslaviji.


[1] Nove tendencije, međunarodni umjetnički pokret nastao u Zagrebu. U Galeriji suvremene umjetnosti (danas Muzej suvremene umjetnosti) u razdoblju od 1961. do 1973. održano je pet izložaba Novih tendencija. Sistemska i optička  istraživanja, kao i naglasak na programiranoj i kinetičkoj umjetnosti karakterizirale su ovaj pokret.

[2] Bit International –  časopis koji je pokrenula Galerija suvremene umjetnosti  u sklopu međunarodnih simpozija Novih tendencija pod nazivom Kompjutori i vizualna istraživanja (izašlo je devet brojeva u razdoblju od 1968.do 1972.), a časopis se bavio  kompjuterskom tehnologijom i estetikom.

[3] „West-East” – umjetnička grupa koja je u razdoblju od 1978. do 1985. pripremila nekoliko antologija konkretne i vizualne poezije,kao i drugih publikacija koje su objavile galerije i nakladnici iz Slovenije i bivše Jugoslavije, te organizirala desetak izložbi. West-East je vodio Franci Zagoričnik.