menu
Utjecaj Grupe šestorice autora na Vladu Marteka

„Grupa Šestorice[1] je bila grupa šest individualaca, svatko je donio nešto sa sobom”. Iako su svi bili jednako zastupljeni, Jerman i Demur počeli su raditi prije Marteka, a svoje su medije, fotografiju i slikarstvo „doveli do radikalizacije,  dekonstrukcije svoga medija”. Njihov utjecaj na Marteka vidljiv je u dosljedno provedenoj odluci da krene putem „dekonstrukcije svoga medija, poezije”.


[1] Grupa šestorice autora (1975. – 1984.)  je skupina konceptualnih umjetnika čiji je član bio Vlado Martek. Organizirali su izložbe-akcije u javnim prostorima, izdavali časopis MAJ `75, a njihovo je djelovanje obilježila izravna komunikacija s publikom, naglasak na elementarnim procesima unutar različitih medija, shvaćanje umjetnosti kao procesa i naglašavanje mentalnog, a ne estetskog u umjetnosti.