menu
izloženi radovi iz Kolekcije Marinko Sudac

Popis radova:

  1. Boris Demur, Kiparstvo u mediju fotografije - Analitičko kiparstvo, 1979., 19 × c/b fotografija, 19 × (240 × 180 mm)
  2. Boris Demur, Kiparstvo u mediju fotografije - Kiparski proces, 1977., 14 × c/b fotografija, 14 × (104 × 148 mm)
  3. Boris Demur, Kiparstvo u mediju fotografije - Procesualno i analitičko kiparstvo - kiparstvo - tekst - ambijent, 1979., 8 × c/b fotografija