menu
Art for Sale - Kako ući u svijet suvremene umjetnosti
Umetnosna galerija Maribor, u suradnju s Centrom za kretivnost pri Muzeju arhitekture i dizajna, Maribor, Slovenija
30. svibanj 2019.

SLUŽBENA STRANICA


Program diskusija sa stručnjacima na temu „Kako ući u svijet suvremene umjetnosti“ je prvo događanje u Sloveniji koje spaja regionalne sudionike s područja kolekcionarstva, prodaje i promocije suvremene likovne umjetnosti na jednom mjestu.

Diskusije se bave stvaranjem privatnih kolekcija, prodajom i kupnjom radova na međunarodnim sajmovima i drugim mjestima, postavljanje i upravljanje privatnim galerijama i festivalima, i načine komunikacije s različitim profilima publike o suvremenoj umjetnosti.

Panel-diskusije okupile su kolekcionare, mlade i već etablirane vlasnike galerija, direktore umjetničkih sajmova i festivala, kritičare i posebne komunikologe iz lokalnog i šireg kruga u živi dijalog s publikom. Unutar tri diskusije koje pokrivaju kupnju, prodaju i priče, sudionicu su predstavili svoj osobni i profesionalni put na tržištu umjetnina, ciljeve i inspiraciju, priče o pravilima, klopkama i prilikama unutar ove posebne branše. Pane-diskusije moderirala je Simona Vidmar iz Umetnstne galerije Maribor.


Pannel | Kako: skupljati suvremenu umjetnost?
Johanna Chromik, umjetnička direktorica sajma Viennacontemporary, Beč
Dorotea Fotivec, Kolekcija Marinko Sudac i Institut za istraživanje avangarde
Vasa Perović, arhitekt i kolekcionar, VJP Collection of Contemporary Art and Design, Ljubljana