menu
Avangarda i neoavangarda - PREDAVANJE
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina
29. studeni 2021.

Predavač: Branko Franceschi


Predavanje daje uvid u regionalni doprinos globalnih pokreta avangardne i neoavangardne umjetnosti na teritoriju jugoistočne Europe od kraja Prvog svjetskog rata do osamdesetih godina dvadesetog stoljeća na primjerima iz Kolekcije Marinko Sudac, s posebnim osvrtom na strategije njihovog međunarodnog i online predstavljanja.