menu

Program, prvi dan, subota, 28. 6. 2014. 
Programme, day on 28th of june 2014, saturday


10:00 – 10:30 Dobrodošlica (Welcome)
10:30 – 10:50 Ekaterina Lazareva (Moskva / Moscow) ― Ratna retorika u avangardnoj umjetnosti (War Rethorics in Avant-garde Art)
10:50 – 11:10 Maria Gadas (Moskva / Moscow) ― Noć uoči ofenzive “O nekim tendencijama u ruskoj umjetnosti od 1990. do 2010.” (Night Before the Offensive “About
some Tendencies in Russian Art between 1990 and 2010)
11:10 – 11:30 Rasprava (Discussion)
11:30 – 11:50 Pauza za kavu (Coffee break)
11:50 – 12:10 Nikolai Bogomolov (Moskva / Moscow) ― Konstantin Bolshakov i rat (Konstantin Bolshakov and the War)
12:10 – 12:30 Leonid Katsis(Moskva / Moscow) ― Pobjeda nad Suncem (Victory over the Sun)
12:30 – 12:50 Elena Kusovac (Beograd / Belgrade) ― Intenzivno proživljavanje pojave rata u svijesti umjetnika u radu P. Peppersteina (Intense Reliving of the War in the Works of P. Pepperstein)
12:50 – 13:10 Rasprava (Discussion)
13:10 – 13:30 Pauza za kavu (Coffee break)
13:30 – 13:50 Natalija Zlydneva (Moskva / Moscow) ― Ikonografija rata i njena mitopoetska projekcija (Iconography of War and its Mythopoetic Projection)
13:50 – 14:10 Krisztina Passuth (Budimpešta / Budapest) ― Prvi svjetski rat, modernizam i avangarda u Mađarskoj (First World War, Modernism and the Avant-garde in Hungary)
14:10 – 14:30 Hans Günther (Bilefield) ― Futuristička estetika Novog senzibiliteta i Rat (The Futurist Aesthetics of New Sensibility and the War)
14:30 – 14:50 Rasprava (Discussion)
14:50 – 15:50 Pauza za ručak (Lunch break)
15:50 – 16:10 Ilja Kukuj (München / Munich) ― Izvori ratnog podteksta Pavela Zalcmana (The Sources of the War Subtext by Pavel Zalcman)
16:10 – 16:30 Olga Burenina (Zürich) ― Rat svjetova i Ruska avangarda (“War of the Worlds” and the Russian Avant-garde)
16:30 – 16:50 Günter Berghaus (Köln / Cologne) ― Talijanski futurizam i Prvi svjetski rat(Italian Futurism and the First World War)
16:50 – 17.10 Rasprava (Discussion)


Program, drugi dan, nedjelja, 29. 6. 2014. 
Programme, day two 29th of june 2014, sunday


10:00 – 10:30 Dobrodošlica (Welcome)
10:30 – 10:50 Tatjana Jovović (Podgorica) ― Anatomija rata i metafore terora u poeziji Mayakovskog (Anatomy of War and Metaphors of Terror in Mayakovsky’s Poems)
10:50 – 11:10 Nina Gouryanova (Chicago) ― Prvi svjetski rat: od realija prema metafori, ili “časopisni rat” Mayakovskog (First World War: from Reality to Metaphore or the “Journal War” of Maykovsky)
11:10 – 11:30 Sonja Briski Uzelac (Zagreb) ― Rušenje institucije umjetnosti u vrijeme Prvog svjetskog rata u Rusiji – otvaranje avangardne fronte 1917. godine (The Collapse of Institutions of Art during the First World War – the Opening of the Avant-garde Front in 1917)
11:30 – 11:50 Rasprava (Discussion)
11:50 – 12:10 Pauza za kavu (Coffee break)
12:10 – 12:30 Fedja Vukić (Zagreb) ― Prvi svjetski rat i vizualna komunikacija (First World War and Visual Communication)
12:30 – 12:50 Kornelija Ičin (Beograd / Belgrade) ― Rat sa smislom rata u stvaralaštvu A. Vedenskog (The Sense of War in the Work of A. Vedenski)
12:50 – 13:10 Irina Subotić (Beograd / Belgrade) ― Korelacija fenomena avangarde u kultur- nom prostoru Jugoslavije 1920-ih (Correlations of the Avant-Garde Phenomena of the 1920s on Yugoslav Cultural Space)
13:10 – 13:30 Rasprava (Discussion)
13:30 – 13:50 Pauza za kavu (Coffee break)
13:50 – 14:10 Ješa Denegri (Beograd / Belgrade) ― Duhovne veze međuratnih avangardi i poratnih neoavangardi u Hrvatskoj umjetnosti 20. st. (Spiritual Connections between Interwar Avant-gardes and Postwar Neo-Avant-garde in Croatian Art of
20th Century
14:10 – 14:30 Jasmina Vojvodić (Zagreb) ― Kodovi tjelesnosti u avangardi i ratu / revoluciji (Codes of Corporeality in the Avant-garde and the War / Revolution)
14:30 – 14:50 Rasprava (Discussion)
14:50 – 15:50 Pauza za ručak (Lunch break)
15:50 – 16:10 Nenad Blagojević (Beograd / Belgrade) ― Veliki rat i njegov utjecaj na razvoj avangardne kinematografije na zapadnom Balkanu (The Big War and its Impact on the Development of Avant-garde Cinematography in the Western Balkans)
16:10 – 16:30 branko franceschi (Zagreb) ― Inovativna prezentacija avangardne umjetnosti (Inovative Presentation of Avant-garde Art)
16:30 – 16:50 Rasprava (Discussion)
16:50 – 17:10 Zatvaranje konferencije (Closing of the Conference)